PST

Terapia Sygnałem Pulsacyjnym – PST

Czym jest PST

PST jest nową w Polsce metodą leczenia schorzeń, urazów oraz przeciążeń narządów układu ruchu. Jest ona efektem ponad 30-letniej pracy badawczej dr Richarda Markolla, amerykańskiego lekarza i biofizyka, realizowanej we współpracy z uniwersytetem w Yale (USA). Na podstawie licznych badań klinicznych wykonanych w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie potwierdzono bardzo wysoką, sięgającą 75-80 procent skuteczność tego leczenia.

Istotą PST jest pobudzenie sygnałami, przesyłanymi przez pole elektromagnetyczne, naturalnych zdolności regeneracyjnych chrząstki i tkanki łącznej, utraconych lub zaburzonych w następstwie zmian chorobowych lub pourazowych.

Metody PST nie należy utożsamiać z innymi stosowanymi współcześnie metodami leczenia polem magnetycznym!

Jedyną ich wspólną cechą jest wykorzystywanie pola elektromagnetycznego, a zwłaszcza jego znamiennej zdolności przenikania w całości przez ciało człowieka jako nośnika emitowanego sygnału, przy czym sygnały te są zasadniczo różne.

W przypadku PST sygnałem tym jest impuls prądu stałego, emitowany ze zmienną częstotliwością oraz intensywnością. Intensywność impulsów plasuje się w zakresie między 0,5 i 1,5 miliTesla, natomiast częstotliwość impulsów znajduje się w zakresie 10 i 30 Hz. Tak więc sygnały charakteryzuje niska częstotliwość oraz nieduże natężenie energii.

Najczęstsze wskazania lecznicze

Schorzenia zwyrodnieniowe

• artroza dużych stawów (np. artroza stawu kolanowego /gonartroza) i małych stawów (np. artroza stawów kręgosłupa / spondyloartroza),
• tendopatie / entezopatie (dolegliwości bólowe ścięgien, przyczepów ścięgnistych np. epicondylitis lateralis humeri / zapalenie nadkłykcia bocznego / łokieć tenisisty),
• dyskopatie (schorzenia krążka międzykręgowego, np. przepuklina krążka w odcinku lędźwiowym),
• lumbalgie
• chondromalacje

Uszkodzenia narządów ruchu w następstwie przebytych urazów
(w tym sportowych)

• uszkodzenia więzadeł,
• uszkodzenia stawów – skokowego, kolanowego, barku
• uszkodzenia łąkotek stawowych (np. stawu kolanowego),
• urazy chrzęstno – kostne,
• złamania,
• zaburzenia gojenia złamań
• pseudoartroza (staw rzekomy),

Rehabilitacja pooperacyjna

PST pozytywnie wpływa na przebieg leczenia oraz znacznie skraca okres rekonwalescencji.

Artropatie na podłożu zapalnym (PST nie leczy choroby podstawowej. Wskazaniem są ból i ograniczenia ruchowe w schorzeniach stawów o podłożu reumatoidalnym (zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa, przewlekłe zapalenia wielostawowe) i metabolicznym (dna moczanowa).
Deformacje aparatu ruchowego (dot. ból i ograniczenia funkcjonalne) kręgosłupa (np. skoliozy różnej etiologii), stóp (np. paluch koślawy, stopa płaska, stopa szpotawa). Chondromatoza błony maziowej.
Osteochondrozy – jałowe martwice kości.
Choroba Perthesa (martwica młodzieńcza głowy kości udowej), oddzielająca martwica chrzęstno – kostna.
Wtórne artrozy.

Przeciwwskazania

• W przypadku ciąży nie należy stosować terapii na okolicę kręgosłupa oraz jamy brzusznej
• W przypadku choroby nowotworowej terapię można zastosować po upływie 5 lat od momentu wyleczenia (indywidualne decyzje podejmuje lekarz)
• Pacjenci z bakteryjnym zapaleniem stawów są wyłączeni z terapii PST do czasu wyleczenia.
Obecność w tkankach endoprotez, śrub i płyt do osteosyntezy nie jest przeciwwskazaniem dla terapii PST!
Więcej informacji na : www.pst-polska.pl